Aflossingsvrije Hypotheek Annuiteiten Hypotheek Beleggingshypotheek Hybride Hypotheek Krediethypotheek Levenhypotheek Lineaire Hypotheek Spaarhypotheek

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK


Een hypotheekvorm waarbij u niet aflost, maar slechts rente betaalt. U geniet de volledige looptijd dan ook van een maximaal rentevoordeel. Bij deze hypotheekvorm bouwt u geen eigen vermogen op. De aflossing van de hypotheek vindt in een keer plaats aan het einde van de looptijd.