Aflossingsvrije Hypotheek Annuiteiten Hypotheek Beleggingshypotheek Hybride Hypotheek Krediethypotheek Levenhypotheek Lineaire Hypotheek Spaarhypotheek

ANNUITEITEN HYPOTHEEK
Een hypotheekvorm waarbij de bruto-maandlasten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek gelijk blijven. U heeft vooral de zekerheid dat de hypotheeksom en de daaraan verbonden maandelijkse vaste lasten aan het einde van de looptijd van de hypotheek zijn voldaan. Echter, doordat het percentage aan rente in de bruto maandlasten geleidelijk daalt, bevindt het meeste rentevoordeel zich bij deze hypotheekvorm aan het begin van de looptijd.