Aflossingsvrije Hypotheek Annuiteiten Hypotheek Beleggingshypotheek Hybride Hypotheek Krediethypotheek Levenhypotheek Lineaire Hypotheek Spaarhypotheek

LINEAIRE HYPOTHEEKEen van de klassieke hypotheekvormen waarbij de maandelijkse aflossingen de gehele looptijd gelijkblijvend zijn. De rentelasten, daarentegen, nemen met het slinken van de hypotheeksom uiteindelijk alleen maar af. Daarbij wordt ook het belastingvoordeel over de rente-aftrek natuurlijk minder. Een hypotheekvorm voor diegenen waarvoor absolute zekerheid prioriteit heeft.